مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
سلام خدمت تمام عاشقان و عارفان
از اين که اين فرصت دست داد تا با دوستان صحبت کنم خدا راشکر می گويم
شب وصل است وطی شد نامه هجر سلام هی حتی مطلع الفجر
من از رندی نخواهم کرد توبه ولو آذيتنی بالبحر والحجر
دوست دارم بيش از آنکه گوينده باشم خواننده پيامهای شما باشم
پس خيلی منتظرم نگذاريد


نویسنده : عدل الهی ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ تاریخ سه‌شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٢